Комментарии: 8 điểm mới đáng chú ý nhất trên Android 8.0 (Android O) https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/ и не только Wed, 28 Nov 2018 06:17:38 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 Автор: VT vlogs Vlogs https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35268 Fri, 02 Nov 2018 00:26:00 +0000 https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35268 Đang cặp nhật Android Oreo 9.0 đây

]]>
Автор: Vuong Tuan Anh https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35269 Fri, 02 Nov 2018 00:26:00 +0000 https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35269 Cho minh hỏi y kiến của bạn dc ko. Mình dùng samsung a8 plus dùng 4 tháng rồi có nên cập nhật phần mềm 8.0 không

]]>
Автор: Hùng Nguyễn https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35270 Fri, 02 Nov 2018 00:26:00 +0000 https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35270 Máy mình samsung galaxy c9 pro lên adroid oreo 8.0 nhưng ko hiển thi số lượng thông báo trên fb và messeger . Làm tke nào để khắc phục vậy

]]>
Автор: Tùng Nguyễn https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35271 Fri, 02 Nov 2018 00:26:00 +0000 https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35271 Mất tròn mông to

]]>
Автор: LvChung Vlogs https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35272 Fri, 02 Nov 2018 00:26:00 +0000 https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35272 Huawei y6 prime 2018
Hệ điều hành 8.0 (O)

]]>
Автор: Ngocvu Nguyen https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35273 Fri, 02 Nov 2018 00:26:00 +0000 https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35273 An rai ô.🤣🤣

]]>
Автор: Junghun Jeon https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35274 Fri, 02 Nov 2018 00:26:00 +0000 https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35274 Androi O như shit lag muốn đập máy

]]>
Автор: 【Crab】 https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35275 Fri, 02 Nov 2018 00:26:00 +0000 https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35275 android 8 như con cặc ngta, bắt wifi đéo đc nữa.0

]]>
Автор: Khai Nguyen https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35276 Fri, 02 Nov 2018 00:26:00 +0000 https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35276 Sau từ lúc t cập nhât phiên bản 8.0 Điện thoại chơi liên quân nó bị lắc là sao ?

]]>
Автор: Văn Sơn Lý https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35277 Fri, 02 Nov 2018 00:26:00 +0000 https://osofte.ru/3365-8-diem-moi-dang-chu-y-nhat-tren-android-8-0-android-o/#comment-35277 Có cách cập nhật Android 8.0 ko bạn

]]>